Informujemy o przedłużeniu do dnia 7 maja 2018 zapisów na najbliższe szkolenie dla personelu medycznego POZ. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy informatycznej “Łódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”.

Szczegółowe informacje o szkoleniach prowadzonych w ramach Programu są dostępne w zakładce Szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane drogą elektroniczną (link w zakładce Szkolenia) lub telefonicznie przez personel projektu.