Zapisy na szkolenia

Zapisy na szkolenia prowadzone są drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie u personelu projektu lub mailowo na adres email profilaktyka@umed.lodz.pl.

Harmonogram

 

I cykl szkoleń z zakresu nowotworów głowy i szyi.

Data i godzina Miejsce
1 szkolenie z cyklu szkoleń dla grupy 35 osób 10.03.2018 9.30-17.30 Centrum Informacyjno–Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź
4 szkolenia z cyklu szkoleń dla grupy 35 osób szkolenia zostaną zaplanowane wraz z naborem jednostek POZ do współpracy w ramach projektu

 

 

II cykl szkoleń z zaawansowanych funkcji użytkowania platformy

Data i godzina Miejsce
1 szkolenie z cyklu szkoleń dla grupy 30 osób [PROGRAM] 11.05.2018 10.30-18.30 CDUM w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
4 szkolenia z cyklu szkoleń dla grupy 30 osób szkolenia zostaną zaplanowane wraz z naborem jednostek POZ do współpracy w ramach projektu CDUM w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

 

 

III cykl szkoleń aktualizujących

Data i godzina Miejsce
cykl 5 szkoleń aktualizujących dla maksymalnie 35 osób każde, łącznie 175 osób 09 – 11.2018 szkolenia zostaną zaplanowane wraz z naborem jednostek POZ do współpracy w ramach projektu

 

 

IV cykl szkoleń podsumowujących

Data i godzina Miejsce
1 szkolenie dla 210 osób 11.2019 (dokładny termin dzienny zostanie podany minimum na miesiąc przed spotkaniem) CDUM w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

 

Zapisy:

Zapisy na szkolenia (forma elektroniczna)  Formularz zgłoszeniowy (forma papierowa)

Do pobrania: 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Formularz danych osobowych

Oświadczenie uczestnika

Potwierdzenie kwalifikowalności