Czy Państwa POZ bierze już udział w “Łódzkim Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”?

Jeśli nie, to zapraszamy do wzięcia udziału w nowym naborze i współpracy z nami!

 

Informujemy o uruchomieniu procedury w ramach usług społecznych nr 15/III/S/2018 pt. Nabór Podmiotów Leczniczych świadczących usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach projektu Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego tych Podmiotów w cyklu szkoleń.

Składanie przez Placówki POZ ofert w wersji papierowej lub elektronicznej (mailowo) trwa do dnia 23 października 2018 do godz. 14:00.

Korzyści dla lekarzy i pacjentów POZ:

  • Zapewnienie pacjentom w grupie ryzyka szybszej wizyty u lekarza specjalisty (laryngologa) wraz z wykonaniem nasofiberoskopii, USG szyi i ewentualnym badaniem histopatologicznym po pobraniu wycinka lub biopsji cieńkoigłowej.
  • Bezpłatne szkolenia personelu POZ z zakresu profilaktyki oraz leczenia nowotworów głowy i szyi.
  • Dostęp do platformy e-learningowej z zakresu profilaktyki oraz leczenia nowotworów głowy i szyi.
  • Korzyści finansowe dla lekarzy POZ za przeprowadzenie (elektronicznej) ankiety czynników ryzyka, której wynik decydować będzie o kwalifikacji pacjenta do dalszej części programu.

 

Szczegóły ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (BIP) pod poniższym linkiem:

Zobacz szczegóły

Zapraszamy do współpracy wszystkie Placówki POZ z następujących województw: łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego!