Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu procedury w ramach usług społecznych nr 7/S/2018 pn. Nabór  Jednostki Specjalistycznej w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu w zakresie diagnostyki pogłębionej”.

Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert: 8 lutego 2018, godz. 14:00.

Szczegóły ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (BIP).

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia na stronie internetowej UM w Łodzi (BIP):

Zobacz szczegóły