Porażenia fałdów głosowych – część 2

Porażenia fałdów głosowych Diagnostyka Diagnostyka porażenia fałdów głosowych powinna obejmować badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta. Dokładnie zebrany wywiad umożliwia rozpoznanie przyczyn urazowych i jatrogennych choroby, a także pozwala na wstępną ocenę czynności oddechowej i fonacyjnej krtani. Należy zaobserwować ewentualnie występujące objawy i nasilenie duszności wdechowej oraz obecność lub brak zgodności oddechowo-fonacyjnej. Pacjent winien zostać poddany…